Womb – Two Year Anniversary Collection Show

March 9 – April 8, 2023

curated by Alexandra Ioniță
Artists:
Mircea Cantor
Oana Fărcaș
Adrian Ghenie
Remus Grecu
Cathrin Hoffmann
Adéla Janská
Philipp Kremer
Tania Marmolejo
Pedro Pedro
Florin Petrachi
_
Womb
During the third month of the calendar, IOMO Gallery presents its first exhibition of 2023. As we walk through the newly renovated space, vast and enclosed, like an artificial womb, we discover the two year anniversary collection, revealed to the visitor with a sprinkle of synchromysticism.
Composed of works signed by established artists: Mircea Cantor, Oana Fărcaș, Adrian Ghenie, Remus Grecu, Cathrin Hoffmann, Adéla Janská, Philipp Kremer, Tania Marmolejo, Pedro Pedro and Florin Petrachi, the collection show exhibits fragments of the most relevant creation of our time, an art that possesses the necessary qualities to convey intense emotion, both now and in the distant future.
IOMO Gallery offers the contemporary art consumer, visual expressions that have reached a certain level of artistic maturity and that also reflect our current concerns: the figurative, vividly colored, segmented or distorted, suggested, casual, sensual, ostentatious, and yet shrouded in mystery.
We come back to symbols and the curious presence of number two, which strengthens connection between the works of the artists and as the viewer’s eye travels, going beyond the surface of the paintings and sculptures displayed in the show, it starts to notice not a single element that might inspire, but elements that come in pairs: horses, twisted forms, intercoursed humans, dilated pupils, running shoes… two words: Ciel Variable.
When studying correspondences between tarot and numerology, ”two” represents duality, innate wisdom, a choice between alternatives, potential that awaits to be channelled in a new direction and, most importantly, inspiration. The number two card in tarot’s Major Arcana, representing the High Priestess, following the Magician, that stands for beginnings and preceding The Empress, that symbolizes creation, is the bridge closing the gap between inception of an idea forming in the human mind and the process of bringing it into existence. Thus, inspiration is the state just before creation and if the viewer chooses to be inspired, he may have to become, at least for a period of time, almost like an unborn.
Isolated from the outside world and its countless stimulating factors, fully receptive to the nurturing qualities of art, we ingest vision and concept in the contemporary space, only to be born again.
Having gone through a process similar to purification, the gallery, this human-made womb, represents the perfect place where a seed can germinate, grow and bloom. Inspiration is the catalyst of that growth and evolution happens effortlessly when, willing to become fertile ground ourselves, we allow whatever message the creator is transmitting, to be received. An artist, much like a magician, is someone who has created a door and left it open, luring us into the warped, irrational and erotic chambers of imagination. When his craft captivates our attention, we shift our focus towards his subtle magic. Whether or not there is a strong message behind what is visible to the eye is unimportant, for an unborn does not see, yet it feels what the mother feels.
We step into the white and fleshless womb, this concrete haven, devoid of natural light, as if we seek protection from the mundane. We quickly adapt to its conditions because we yearn for a distinctive kind of stimulation. Seeking satisfaction, yet harboring a higher – and perhaps for some of us – still subconscious longing that goes beyond the act of mere pleasure, we start to identify why we entered the art gallery in the first place: still hibernating, numbed by winter’s freezing cold, we wait for spring, the first sprouts, leading to buds, the promise of sweetness, ripe fruit.
_
Pântecul
În cea de-a treia lună a calendarului, IOMO Gallery iși deschide porțile cu prima expoziție din 2023. Plimbându-ne prin spațiul proaspăt renovat, vast și închis, ca un pântec artificial străpuns de câteva raze solare, putem descoperi colecția aniversară a galeriei, care celebrează doi ani de activitate.
Compusă din lucrări semnate de artiști recunoscuți, autohtoni si străini: Mircea Cantor, Oana Fărcaș, Adrian Ghenie, Remus Grecu, Cathrin Hoffmann, Adéla Janská, Philipp Kremer, Tania Marmolejo, Pedro Pedro, Florin Petrachi și dezvăluită cu un strop de sincromisticism, colecția privată prezintă vizitatorului fragmente din creația cea mai relevantă a zilelor noastre, o artă care posedă calitățile necesare pentru a transmite emoție intensă, atât în prezent, cât și în viitorul îndepărtat.
Galeria IOMO propune consumatorului de artă contemporană expresii vizuale care au atins un cert nivel de maturitate artistică și care totodată oglindesc preocupările actuale: figurativul, viu colorat, segmentat sau caricatural, sugerat, degajat, senzual, ostentativ și, totuși, învăluit în mister.
Ne întoarcem la cifra doi, acest simbol numeric care întărește legătura dintre lucrările artiștilor, realizând că pe măsură ce privirea se plimbă prin încăpere, pătrunzând prin materialitatea picturilor și sculpturilor expuse, nu suntem captivați de un singur element care ne-ar putea inspira, ci de perechi de elemente: cai, forme distorsionate, oameni împreunați, pupile dilatate, pantofi de sport… două cuvinte: Ciel Variable.
Când studiem corespondențele dintre tarot și numerologie, „doi” reprezintă dualitatea, înțelepciunea înnăscută, potențialul care așteaptă să fie canalizat într-o direcție nouă și, cel mai important, inspirația. Cartea numărul doi din Arcanele Majore ale tarotului, reprezentată de Marea Preoteasă, succedă Magicianul, creatorul ideilor și precedă Împărăteasa, care simbolizează însuși procesul creativ. Aceasta constituie puntea dintre o idee în stadiul incipient al dezvoltării și procesul de materializare. Astfel, inspirația este starea premergătoare creației, iar dacă privitorul dorește să se lase inspirat, trebuie să devină, măcar pentru o scurtă perioadă de timp, un copil nenăscut.
Izolați de lumea exterioară și de nenumărații săi factori stimulatori, pe deplin receptivi la calitățile nutritoare ale artei, ingerăm viziune și concept, având posibilitatea de a ne „naște” din nou.
Trecută printr-un proces similar cu purificarea, galeria, acest „pântec” creat de om, reprezintă spațiul perfect în care sămânța poate germina, crește și înflori. Inspirația este catalizatorul acelei evoluții, ce are loc fără efort atunci când, dornici să devenim noi înșine fertili, nu împiedicăm primirea mesajului pe care artistul încearcă să ni-l transmită. Asemenea unui magician, acesta creează o ușă pe care o lasă deschisă, provocându-ne să intrăm în labirintul deformat, irațional și erotic al imaginației. Când meștesugul său ne captivează, gravităm, în mod natural, spre alchimia lui subtilă. Indiferent dacă există sau nu un sens ascuns în spatele a ceea ce este vizibil pentru ochi – în pântec – mesajul este primit cu succes, deoarece un copil nenăscut nu vede, dar simte aceleași emoții ca și purtătoarea sa.
Pășind in acest refugiu dur si luminos, lipsit, prin absența soarelui puternic, de naturalețe, revenim la stadiul de făt. Ne adaptăm cu rapiditate la condițiile spațiului deoarece tânjim
dupa o experiență aparte. Tinzând către plăcerea vizualului, căutăm, poate în mare parte doar subconștient, o împlinire mai profundă. Astfel, începem să identificăm de ce am ales să intrăm în galeria de artă: amorțiți, pătrunși de frigul iernii, așteptăm primăvara, primii muguri, înflorirea bobocilor, promisiunea dulceții fructelor coapte.
Alexandra Ioniță